Schooltijden

Wij hanteren het zogenaamde ‘vijf gelijke dagen model’. Op maandag t/m vrijdag gaan de kinderen van 8.15 – 14.00 uur naar school. Op vrijdag zijn de groepen 1 t/m 4 om 11.45 uur uit.

Voor schooltijd is er ’s morgens toezicht op het plein van 8.00 – 8.10 uur. Het is m.n. bij slecht weer niet verstandig om de kinderen voor 8.00 uur aanwezig te laten zijn. De (automatische bel) gaat ’s ochtends o.a. om 8.10 uur. Bij slecht weer mogen de kinderen tien minuten voor aanvang naar binnen. Onze school houdt zich aan de wettelijke minimumnormen van 7520 lesuren in acht aaneengesloten jaren.