Schoolcommissie

De schoolcommissie bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste negen leden. Zij behartigt specifieke schoolzaken.  Een van de algemene taken van de schoolcommissie is: het mede zorgdragen voor de goede beeldvorming van de school (bijv. onderwijsvisie, identiteit). Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de schoolleider. Zij stelt jaarlijks in overleg met de schoolleider een begroting op (van de ouderbijdrage) en kan, onder verantwoordelijkheid van de schoolleider, uitgaven doen ten laste van de ouderbijdragen.

In het ‘Reglement Schoolcommissie’ staat aangegeven hoe de schoolcommissie zal functioneren.

 

De schoolcommissie bestaat uit:

Jacqueline Teitsma (2024) voorzitter

Marieke Galema (2022) algemeen lid

David Hoogsteen (2020) onderhoud gebouw

Eeke Visbeek (2024) algemeen lid

Hilde v.d. Schaar (2021) penningmeester

 

Welmoed Slager (2021) secretaris