Onze school

Over onze school

Geschiedenis van de school

In 1901 werd de eerste Christelijke school in Marrum gebouwd. Deze Gereformeerde school stond aan de Lange Buorren. In 1910 kreeg de ‘School Met Den Bijbel’ een plaatsje aan de Lage Herenweg. Die school werd in 1978 afgebroken. Op de plaats waar de school stond zijn nu twee woningen gebouwd. Van Hervormde zijde werd in 1912 ook een Christelijke school gesticht. De school voor Christelijk Volksonderwijs stond op de plaats waar nu de Aasterage staat. In 1935 werd een Christelijke kleuterschool opgericht en in 1948 werd de eerste steen gelegd voor een eigen gebouw aan het kerkpad. De fusie tussen de Hervormde en de Gereformeerde school vond in 1971 plaats. CBS Aasterage werd op 24 mei 1977 geopend. De school werd in 1992 verbouwd en uitgebreid met een speellokaal, zodat CBS Aasterage geschikt werd voor onderwijs aan 4- tot 12-jarigen. In 2015 is de school grondig gerenoveerd. Er kwam een bibliotheek, een ruimte voor de interne begeleider en een ruimte voor de directeur. Daarnaast is het dak geïsoleerd, kwamen er nieuwe kozijnen, nieuwe vloerbedekking en kreeg de school nieuwe, frisse kleuren. In het schooljaar 2018-2019 wordt de tuin en het plein opgeknapt en krijgen wij nieuw sanitair.

 

Toelichting op de naam van de school

Rond het jaar 800 werd het gebied ten oosten van de Middelzee Aasterage genoemd. Aan de westkant van de Middelzee lag Westerage en aan de zuidkant Sutherage. In het oud-Fries betekent Aasterage zoveel als oostelijk oog, eastlik each. Aaster is dus ooster, age heeft hier als betekenis: gebied omgeven door water, eiland, zoals in Schiermonnikoog.

 

Identiteit

CBS Aasterage is een protestants christelijke basisschool. Op onze school zijn ook kinderen met een andere geloofsovertuiging van harte welkom. Wel vragen we aan de ouders of verzorgers de uitgangspunten van school te respecteren. De paas – en de kerstvieringen worden soms in de kerk gehouden. Dit zijn activiteiten waaraan alle kinderen meedoen. Vanuit de Bijbelse visie geven wij vorm en inhoud aan het onderwijs.

 

Dit houdt in dat we:

  • Elk kind zien als uniek, we geven elk kind het gevoel dat het iemand is;
  • De kinderen positief waarderen en benaderen;
  • Aandacht besteden aan het goed omgaan met elkaar als kinderen en leerkrachten;
  • Respect hebben voor elkaar en rekening houden met de ander;
  • Zorgen dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op school;
  • Werken met methoden die uitgaan van de verschillen tussen kinderen.

 

Wij beginnen en eindigen de dag met een (dank)gebed. Dagelijks zingen wij Bijbelse liedjes en wordt er aandacht besteed aan de Bijbelverhalen.  In de lessen geestelijke stromingen, die in de hoogste groepen gegeven worden, maken de kinderen kennis met andere godsdiensten zoals het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Behalve het geven van informatie proberen we in deze lessen de kinderen ook te leren respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging.

 

Samenwerking met de Protestantse gemeente Marrum - Westernijkerk

Wij hebben een goede samenwerking met de gemeente van Marrum en Westernijkerk. Zo vieren we Kerst in de kerk van Marrum. Daarnaast vinden er excursies plaats in de kerk van Westernijkerk.